Prof.Dr.
Murat TOSUN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
İletişim
+09 (264) 295 59 81